Sjonhem

Kyrkan restaurerad för tre miljoner

Restaureringen av kyrkan i Sjonhem är nu klar efter cirka ett års arbete. Vid en ceremoni på söndagen återinvigdes kyrkan av biskopen Lennart Koskinen.

Hela kyrkan har rengjorts och blivit ljus och fin och taket är dessutom nytjärat. Kostnaden är cirka tre miljoner kronor.