Fritidshus med förnyelsebar energi

Det kommer att byggas fler fritidshus i Stenkyrka - vid Grausne och Sudergårds strax öster om Lickershamn.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att utveckla och öka turismen genom att skapa sju tomter där man kan bygga nytt. Totalt rör det sig om cirka åtta hektar.

Kommunen påpekar att tillförseln av energi till största delen skall ske genom förnyelsebar energi.

Inga registrerade fornlämningar finns inom området.