Krossad sten behövs till vägar

Åkericentralen i Visby vill utöka sina sprängningar vid bergtäkten i Bro, eftersom det behövs mer krossad sten till gator och vägar. Företaget ansöker om att få öka från sju till åtta sprängningar, vilket länsstyrelsen inte har något emot.

Krossningen av den sten som kommer att sprängas tar cirka två veckor och risken för damm är mindre om man spränger och krossar stenen nu under årets två sista månader.

Materialet från Dacker i Bro kommer därefter att användas till bland annat halkbekämpning och utbyggnad av gång- och cykelvägar.