Landsbygdsbor klarar kriser bättre

Folk på landet har ofta god beredskap att hantera kriser, medan stadsbor är mer beroende av myndigheter. Det konstaterar gotlänningen Nicklas Guldåker i en avhandling om krishantering, som han lägger fram vid vid Lunds universitet.

Allt för mycket fokus har lagts på hur beredskapen organiseras hos myndigheter och företag, och han anser det är dags att stärka hushåll och individer i deras krisarbete.

Guldåker tar stormen Gudrun som exempel. Då var det grannsamverkan, sockenråd och lokala föreningar som fick de värst drabbade att hålla ut. Inte minst spelade LRF en viktig roll, medan samhällets resurser inte räckte till.

Slutsatsen blir att vi måste bli bättre på att klara oss själva och inte lita blint på samhällsinsatser, anser Guldåker.