KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ja till p-automater trots kritik

Gotlands kommunfullmäktige har gett klartecken till tekniska nämnden att köpa in parkeringsautomater för 3,1 miljoner. Flera moderater var kritiska till parkeringsautomaterna, men när fullmäktige tog beslutet var det ingen som yrkade på avslag.

Ett enigt fullmäktige röstade för att ge extra pengar till att köpa in automaterna, som ska sättas upp i Visby på platser där det beslutats om att ta ut parkeringsavgifter.

Tre moderater tog till orda innan beslut togs. Kommunalrådet Gustaf Hoffstedt talade om "beska piller" att svälja i en allians.

Lena Simonsson tyckte att fullmäktige borde beakta att avgifterna överklagats till länsrätten - och att det kanske är att kasta pengarna i sjön omöverklagandena går igenom.

Jenny Guteäng sade att avgifterna skulle kosta hennes familj 11.700 kronor per år.

Men trots kritiken sa fullmäktige ja till extra pengar till inköp av parkeringsautomaterna.