KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ingen folkomröstning om Södra Hällarna

Det blir ingen folkomröstning om byggandet på södra hällarna i Visby. Kommunfullmäktige avslog den begäran om folkomröstning som nätverket Rädda Södra Hällarna gjort. I kommunfullmäktige blev röstsiffrorna 64-7 mot att hålla folkomröstning.

Miljöpartisterna och en del vänsterpartister röstade för en folkomröstning och tyckte att det behövdes mer direktdemokrati - att medborgarna skulle släppas in i beslutet om att bygga eller bevara södra hällarna från ytterligare bebyggelse.

Miljöpartisterna reserverade sig också mot beslutet.

Namnlistor med drygt 3 700 underskrifter har överlämnats till beslutsfattarna med krav på en folkomröstning i frågan.

Det socialdemokratiska oppositionsrådet Björn Jansson accepterade majoritetens ställningstagande, även om han inte delar deras uppfattning om bebyggelsen. Björn Jansson tyckte att "folkomröstningsinstrumentet" skall hanteras varsamt och användas när det gäller stora viktiga principiella frågor.

Brittis Benzler, vänsterpartiet sa att hennes parti kommer att fortsätta arbeta mot bebyggelse, men hon ville inte ha en folkomröstning i frågan.