KOMMUNFULLMÄKTIGE

Filmfond får kommunala pengar

Gotlands kommun skall bilda ett aktiebolag tillsammans med Filmpool Stockholm-Mälardalen, med ett aktiekapital på 100 000 kronor.

Kommunens ägande skall vara 80 procent. Kommunfullmäktige beslutade att använda 80 000 kronor till grundplåten i aktiekapitalet.

Framöver kommer kommunen att betala sex miljoner kronor som ovillkorat aktieägartillskott till Gotlands filmfond AB.