Uppsägningar kan kosta över 12 miljoner

Uppsägningarna av 81 barnskötare och elevassistenter på Gotland beräknas kosta  12,5 miljoner plus ett antal miljoner för engångsersättningar.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen riktade den socialdemokratiska ledamoten Leif Dahlby hård kritik mot att uppsagda nu måste vikariera på sina tidigare tjänster.

Det var i somras som 81 barnskötare och elevassistenter sade upp på grund av arbetsbrist. Barnskötare skulle ersättas med utbildade förskollärare var tanken och den socialdemokratiska fullmäktigeledamoten Leif Dahlby ville ha svar från barn- och utbildningsnämndens moderata ordförande Lena Celion om hon anser att nämnden tagit sitt ansvar när det gäller att kompetensutveckla barnskötarna och elevassistenterna.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion svarade på kritiken om bristande kompetensutveckling för personalen, att hon tyckte att Leif Dahlby gjorde det lätt för sig när han efterlyste fortlöpande kompetensutveckling.

Som Celion såg saken skall de anställda självklart ha det, men att BUN inte har pengar att bekosta en treårig utbildning till förskollärare för den personal som idag är barnskötare.

 Leif Dahlby var inte nöjd med svaret från Lena Celion. Han hade efterlyst kostnaderna för uppsägningarna - och Celion svarade 12,5 miljoner, som kunde bli mindre.
Exakta beräkningar går inte att göra förrän uppsägningstiderna löpt ut.

Men avtalsregler ger vissa rätt till ett engångsbelopp på upp till sex månadslöner. Så i brist på exakt besked från Celion summerade Dahlby kostanden till 18,5 miljoner.

Fackförbundet Kommunal har begärt förhandling om uppsägningarna och anser att det inte kan vara arbetsbrist om kommunen behöver anställa barnskötarna som vikarier. För fem månader efter uppsägningarna tas samma personal in på vikariat.