Filmmanusutbildning läggs ner

  Filmmanusutbildningen "att skriva för film" på högskolan på Gotland läggs ner från och med nästa läsår. Anledningarna är flera, enligt rektor Jörgen Tholin, men filmmanusstudenterna är besvikna.

Tio studenter sökte de tjugo platserna och utbildningen kräver många lärarledda timmar, vilket gör den väldigt dyr, säger rektor Jörgen Tholin.

Saša Jančić och de andra studenterna på utbildningen blev överraskade och besvikna när de fick beskedet, eftersom de tidigare trott att de hade möjlighet att gå kursen i två år och sen läsa ytterligare kurser för att få en kandidatexamen.