Hangvar

Överklagar vindkraft vid Tajnungs

Planerna på att bygga tre vindkraftverk vid Tajnungs i Hangvar har överklagats. Det är kommunen som gett byggnadslov för de tre verken.

Det är boende i Hangvar som överklagat byggplanerna - de oroas framförallt över ökat buller, men också störande reflexer från vindkraftverken.

Ärendet ska nu prövas av länsstyrelsen.