Näsudden

Sex vindkraftverk är utan ström

Sex vindkraftverk på Näsudden står stilla under en stor del av tisdagen. Enligt Geab beror strömavbrottet på ett fel i en kabelbox.

Inga privata hushåll i Näs drabbas av strömavbrottet som alltså enbart gäller vindkraftverken. 

Felet beräknas vara avhjälpt vid 14-tiden på tisdagen.