Vill ha skadestånd för lång väntan

Två gotländska kvinnor har vänt sig till Justitiekanslern med skadeståndskrav, eftersom de fått vänta flera år på besked i svenska domstolar.

De hävdar att Sverige bryter mot Europakonventionen där det slås fast att rättegång ska hållas inom skälig tid.

I det ena fallet har en kvinna väntat på besked om livränta sen 1996. I det andra fallet handlar det om ett överklagat beslut om bostadsbidrag, som tagit över fem år.

Kvinnorna har, tillsammans med 200 andra personer i Sverige, nu krävt skadestånd av JK för att de fått vänta oskäligt länge på rättegång.