Snusförbud väcker starka känslor

Tankarna på att förbjuda anställda i Gotlands kommun att använda snus fortsätter att väcka reaktioner. Det är kommunens personalchef Gun Tidestav som i Radio Gotland sagt att hon vill verka för ett snusförbud, vilket retar en del.

En kommuninvånare har skrivit till kommunen och tycker att personalchefen inte har att göra med vad folk har i munnen.

Tidestav ska använda sin arbetstid till att fokusera på uppgiften att föra en god personalpolitik - annars bör hon sig om efter andra arbetsuppgifter hos en annan arbetsgivare, tycker kommunmedborgaren i sin skrivelse till kommunen.