Halla och Lau

Fornlämningar får inte tas bort

Några fasta fornlämningar på Gotland får inte tas bort, det har länsstyrelsen beslutat. Det gäller stensträngar i Halla och Lau och rester från ett äldre kulturlandskap i Lau med ett 80-tal fornåkrar.

I båda fallen vill markägaren göra om skog till åkermark, men länsstyrelsen kan bara ge tillstånd till borttagande om det finns synnerliga skäl.

Däremot ger länsstyrelsen tillstånd till markberedning och plantering av skog inom ett fornlämningsområde i Lau.