Mörk polisstatistik

156 fall av relationsvåld i år

Nu satsar polisen på att bli bättre på ta hand om brott i nära relationer och dess brottsoffer. Till och med oktober i år hade polisen på Gotland fått in 156 anmälningar om brott i nära relationer.

Men man vet också att mörkertalet är stort i de här fallen och Rikspolisstyrelsen har därför dragit igång en kampanj för att lyfta fram och uppmärksamma just relationsbrotten.

Polisen på Gotland har därför bland annat tillsatt en brottsoffersamordnare, kompetensutvecklar sin personal och satsar på en bättre samordning mellan olika myndigheter.