Säves F-hus väntas bli kulturhus

Det ser ut som om det så kallade F-huset - alltså gamla Säveskolan - kan tänkas bli det nya kulturhuset för scenkonst på Gotland.

Kultur- och fritidsförvaltningen får uppdraget att gå vidare med planer på att F-huset kan användas för teater, dans, musik och konst.

När kultur- och fritidsnämnden sammanträdde beslutade de att en arbetsgrupp skall titta närmare på möjligheterna att samutnyttja F-huset med barn- och utbildningsförvaltningen.