Rättvisare fördening av istider

Nu skall det bli mer rättvist med is-tiderna på Gotland. Det är i alla fall tanken med ett beslut i kultur- och fritidsnämnden idag. Beslutsfattarna vill att de gotländska idrottarna skall ha is lika länge som de fastländska.

Därför skall det nu tas reda på hur lång tid före matchpremiär de har is på andra orter, när det gäller division 1, 2 och 3.

Den kommunala riktlinjen på Gotland är att det skall spolas is från den 15 september till och med sportlovet. Men det kan tänkas bli LÄNGRE ISTID på Gotland om det skulle visa sig att det är sämre villkor för is-idrottarna att träna på Gotland, jämfört med hur de konkurrerande lagen har det.