Kameraövervakning

Ett förslag som går handelns väg

 

Kameraövervaknings-utredningen har presenterat sitt betänkande och flera förslag gör det lättare för affärerna att skaffa övervakningskameror.

Utredningen föreslår bland annat att butiker ska slippa ansöka om tillstånd för kameraövervakning med inspelning.

Cecilia Wahlberg, butikschef på Expert i Visby som tidigare fick nobben av justitiekanslern när hon ville sätta upp kameror på fler platser i butiken, gillar de nya förslagen.