RSHM kritisk till besparingar

Stoppa de kommunala besparingarna av pengar till det gotländska föreningslivet. Det vädjar Olle Hammarberg, som är ordförande i  Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) på Gotland.

"Kan det vara så att politikerna är dåligt insatta i vad föreningslivet på Gotland uträttar och vilken betydelse det har", frågar sig Hammarberg i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Olle Hammarberg framhåller att när föreningslivet tvingas spara, så kommer fler barn och ungdomar att må psykiskt dåligt och det gör i sin tur att RSMH kommer att få ännu flera att hjälpa tillbaka till ett drägligt liv.

Hammarberg undrar också varför inte RSMH fått vara med i diskussionerna kring budgeten - föreningen blev kallad till ett möte först efter det att fullmäktige tagit riktlinjerna för budgeten fram till 2012.