Evensen ny UF-ordförande

Destination Gotlands marknadschef Per-Erling Evensen har valts till ny ordförande för Ung Företagsamhet Gotland vid den årliga föreningsstämman.

Evensen efterträder Christer Granegård som valt att lämna Ung företagsamhets styrelse där han ingått i flera år.

Anna Lannerhjelm, VD för ALMI företagspartner på Gotland, och regionchefen Karin Mehler valdes som nya styrelseledamöter medan Per Stumle, lärare från Donnergymnasiet valde att lämna styrelsen.