TEKNISKA NÄMNDEN

Beställning på 52 p-automater

Tekniska nämnden var inte sen att reagera på fullmäktiges besked från i måndags om extra pengar till p-automater i Visby. Tekniska direktören Bertil Klintbom har fått klartecken att beställa 52 parkeringsautomater för närmare tre miljoner kronor.
Inte heller i tekniska nämnden yrkade moderaterna på avslag - trots att partiet kritiserat parkeringsavgifterna i Visby.