Kommunen säljer semesterbyar

Gotlands kommun säljer marken till Sudersands Semesterby och Åminne fritidsanläggningar. Tekniska nämnden i Gotlands kommun har beslutat att ägarna till tomträtterna skall få friköpa sina respektive tomträtter.

Som villkor för försäljningen begär tekniska förvaltningen och nämnden att områdena inte skall styckas i flera fastigheter. Planen över området skall garantera att så inte sker.

Tomten till Sudersands Semesterby på Fårö har värderats till 2,8 miljoner. Markvärdet för fritidsanläggningen i Gothem, alltså Åminne, har bedömts ligga mellan 1,9 och 4 miljoner, men värderaren föreslår att ersättningen till kommunen för ett friköp kan vara 3,4 miljoner.