Politisk strid om "bussiga kortet"

 Det så kallade "Bussiga kortet" som ger möjlighet för skolungdomar att åka gratis i kollektivtrafiken, är fortfarande en het politisk potatis. Efter omröstning har tekniska nämnden i Gotlands kommun beslutat att kortet bara föreslås gälla i landsbygdstrafiken.

Alla ungdomar skall få åka men kortet gäller inte i Visby, enligt det senaste beslutet i tekniska nämnden.

Oppositionspartierna ville att kortet skall gälla också hela Gotland, det vill säga även i Visby, men förlorade omröstningen i nämnden.

Men Kjell Skalberg, centerpartistisk ordförande i tekniska nämnden, tycker att ungdomarna bara ska få åka gratis buss på landet.

Länsrätten på gotland gav tidigare tekniska nämnden bakläxa på beslutet att kortet inte skulle gälla på bussarna i Visby. Bussåkandet i Visby har stundtals varit stökigt och ungdomar har enligt en del "okynnesåkt" och använt bussarna som "värmestuga".

Kommunens tekniska direktör Bertil Klintbom redovisar siffror på att det under augusti till oktober inte funnits några kostnader för förstärkningstrafik på 300 000 kronor och intäkterna i trafiken ökade med 40 000 kronor per månad när gamla resandegrupper återvände till bussarna - när det inte var fullt av ungdomar längre.

Slutligt beslut om var bussiga kortet skall gälla,  väntas tas av kommunfullmäktige i februari och  åtminstone fram till dess får ungdomarna åka med bussiga kortet även i Visby.

Katarina Hedström reporter.