Läkarnas jourarbete ska minskas

Läkarnas jourarbete urholkar vården, eftersom den inarbetade tiden ofta tas ut i ledighet. Därför vill sjukhusledningen på Gotland hitta ett annat joursystem och samtidigt spara pengar.

Översynen av läkarnas arbete är en del av den stora omorganisationen på Visby lasarett som inleddes förra året. Sedan dess har antalet vårdplatser minskat och ett 40-tal undersköterskor och vårdbiträden fått sluta.

Nu har turen kommit till läkarnas arbetsförhållanden där framförallt jourtjänstgöringen ska ses över. Idag har till exempel medicinkliniken och kirurgkliniken var sin jourlinje på nätter och helger, vilket är ovanligt för ett litet sjukhus som Visby lasarett.

En möjlighet är då att istället ha en gemensam organisation med färre läkare i jourtjänst och på så sätt också minska kompensations-ledigheten, vilket även leder till en kompetenshöjning eftersom de ordinarie läkarna finns på plats.

Självklart handlar det också om att spara pengar. För till exempel medicinkliniken så kostar jourarbetet drygt nio läkartjänster och nästan lika många miljoner kronor om året.

Och skulle jourarbetet kunna minska och fler läkare jobba dagtid så behövs färre läkare totalt sett.