Vägskyltuppsättning JO-anmäls

Vägverkets nya hastighetsskyltar på Gotland har lett till en anmälan till Justitieombudsmannen JO. Den anmälande gotlänningen ifrågasätter att Vägverket kan sätta upp skyltarna, innan länsstyrelsen fattat beslut om lokala trafikföreskrifter på vissa vägar.

Den klagande gotlänningen anser att Vägverket på det här sättet föregripit länsstyrelsens beslut som inte kan överklagas, eftersom det ännu inte är fattat.