Inget besked om Stavgard i Burs

Barn- och utbildningsnämden fattade på torsdagen inte något beslut om neddragningar inom skolan.

Det betyder till exempel att det ännu är oklart om lägerverksamheten vid Stavgard i Burs blir utan kommunalt stöd eller inte.

Nämnden skall spara 24 miljoner kronor under nästa år. För att klara en del av besparingskravet kommer förvaltningen att göra sig av med tomma lokaler.