Förskola på Fårö orsakade debatt

Framtiden för förskolan på Fårö skapade debatt på barn och utbildningsnämnden.

Klart är att skolan blir kvar fram till sommaren.

Vad som händer hösten 2010 är inte klart, men majoriteten i barn och utbildningsnämnden tror att verksamheten tas över av ett kooperativt dagis.

Men det är ännu inte säkert och därför ville oppositionen att kommunen skulle ansvara för förskolan hela nästa år.

 Men det sa den borgerliga majoriteten nej till efter votering.