Stora Torget blir alla tiders

Nu är det bestämt hur Stora Torget i Visby innerstad ska se ut i framtiden. Vinnare i arkitekttävlingen blev Alla tiders torg. Förslaget bygger till stor del på ljussättning av torget för att skapa en mer ombonad rumskänsla men också spegla de olika årstiderna.

I förslaget ingår bland annat belysning av träden, S:ta Karins ruin, restaurangfasaderna och till och med betonglammen ska ljussättas.

Förslaget innebär att parkeringsplatserna i stort sett kan behållas men det skapas fler sittplatser och vattenspeglar. Här finns möjlighet till torghandel på sommaren och en isbana på vintern.

31 arkitektförslag hade lämnats in till kommunen. Av dem valdes tre ut att gå vidare och nu har alltså förslaget "Alla tiders torg" utsetts till vinnare. Bakom förslaget ligger Sydväst arkitektur & landskap & Malmström Edström m.fl.

Förhoppningen är att torget ska står färdigt till julen 2010.

Juryn bestod av:
Ann-Sofi Lindskog, Gatu & Mark, Tekniska Förvaltningen
Carin Johansson, Stadsarkitektkontoret
Petter Engström, Ledningskontoret
Jörgen Renström, Gotlands Museum
Björn Malmström, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Jenny Mathiasson, Arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Sekreterare: Claes Larsson, Sveriges Arkitekter