Exklusiva fynd vid utgrävning

Nu är den arkeologiska utgrävningen på Norra kyrkogatan i Visby innerstad klar. Själva byggnaden som grävts fram är en ca 15 meter lång huslänga som är uppdelad i olika delar med olika funktioner.

Arkeologerna tror att det har brunnit här på 14- och 1500-talen, vilket gör att det är svårt att utläsa just exakt vad huset använts till. De vet dock att marken, efter den andra branden, har använts till nån slags odling.

På den omkring 150 kvadratmeter stora ytan har de också hittat ca 3 500 fyndnummer, bland annat ben, hjorthorn, bronsföremål och silvermynt.

Genom mynten har man kunnat datera bebyggelsen på platsen till början av 1200-talet.

Leif Zerpe är arkeolog på Gotlands museum och en av dem som arbetat på platsen. Han berättar också att det finns anledning att tro att det var något rikare folk som bodde på platsen.

- Bland fynden finns lite exklusivare saker, en sporre med stjärntrissa till exempel, som inte var var mans folk.