Skärpt konkurrenslag

Ojuste kommun kan bli stämd

Nästa år kan kommunen bli stämd om den konkurrerar ojuste med privata företag. I onsdags skärpte riksdagen konkurrenslagen, så att kommuner och myndigheter som säljer varor eller tjänster ska kunna bli stämda av Konkurrensverket om de konkurrerar ojuste med det privata näringslivet .

Ett av fallen där Gotlands kommun har anklagats för ojuste konkurrens är restaurangen på vårdcentrum i Hemse. Moderaten Håkan Onsjö, Fröjel, vill att den restaurangen istället ska drivas i privat regi, och han välkomnar skärpningen av konkurrenslagen:

- Jag tycker det är bra, därför att det är en fullständigt omöjligt konkurrenssituation för privata företag, säger Håkan Onsjö (M)

Ojuste konkurrens från kommuner och myndigheter var förbjuden också tidigare. Ett par exempel där företag på Gotland fått rätt mot kommunen är Dagcenter i Klintehamn som sålde kubbspel billigare än privata snickerier. Det fick de sluta med. Och kommunens blomsterhandel i Klintehamn fick stänga.

Men restaurangägaren i Hemse som anmälde vårdcentralens matservering fick inte rätt. Johan Hedelin är chef för Konkurrensverkets avdelning som arbetar med konkurrens mellan offentlig och privat verksamhet och han tror att såna fall blir lättare att pröva:

- Nuvarande regelverk har inte riktigt räckt till, säger Johan Hedelin.

Konkurrensverket bildades 1992, men de har inte varit särskilt framgångsrikt på att bekämpa ojuste konkurrens från offentlig verksamhet, trots många anmälningar.

- Det är ju väldigt svårt att förstå för de som ringer hit med klagomål på offentliga aktörer, säger Johan Hedelin

Enligt Johan Hedelin har de inte några fall på gång som de kan anmäla. Ojuste konkurrens från kommuner och myndigheter kommer att prövas av Stockholms tingsrätt från årsskiftet. Men moderaten Håkan Onsjö hoppas inte att kommunen blir stämd.

- Snarare tvärtom, att det blir en mer öppen diskussion om vilka verksamheter vi kan försöka konkurrensutsätta eller lämna ut på entreprenad, säger Håkan Onsjö