Kammarrätten prövar skolvägran

I dag hålls förhandlingar i Kammarrätten i fallet med den sjuåriga gotländske pojke som hindrats att gå i skola av sina föräldrar.

Pojken tvångsomhändertogs efter en dom i länsrätten, en dom som föräldrarna överklagade.

Det är nu alltså kammarrätten som får avgöra om pojken utsatts för social isolering och hindrats från kunskapsinlärning genom att föräldrarna inte låtit honom gå i skolan.