Politiker vill styra kulturen

Fem av tretton politiker i kultur- och fritidsnämnden på Gotland tycker att de bör kunna stoppa kultur som finansieras med offentliga medel. Det visar en enkät som Kulturnyheterna i SVT gjort. Viljan att styra kulturen är större bland kulturpolitikerna på ön än på annat håll i landet.

Fem av de tillfrågade politikerna säger att de inte tycker att politiker ska kunna stoppa vissa kulturyttringar och tre av dem som svarat är osäkra. Thomas Oldrell är konstnär och konstkonsulent i Gotlands kommun och han är förvånad över att så många vill kunna stoppa konst.

Regeringen har beslutat att de enskilda regionerna ska få mer makt när det gäller hur offentliga pengar ska fördelas till kulturen - den så kallade portföljmodellen. Gotland är tillsammans med Halland, Skåne och Västra Götaland de första områdena som inför den här nya fördelningsmodellen.

Och Thomas Oldrell tycker att det om möjligt blir ännu viktigare än tidigare att konstutövarna själva får vara med i den processen, för enligt honom är det inte politikerna som ska göra eller definiera konsten.