Storsudret

Kritik mot nya sopsorteringen

Sopsorteringen fungerar dåligt på Storsudret. Hoburgs Näringslivs Intresseförening vill därför att kommunens återvinningsstationen vid Hundlauser får samma funktion som Hamratippen tidigare hade och att grindhämtningen återupptas.

I dag innebär de nya soprutinerna flera olägenehter för de som bor på Storsudret. De som inte bor permanent ställer ut sina sopor vid vägen - det gör att soporna sprids för vinden och lockar till sig både råttor och kråkor.

Dessutom anser föreningen att det är svårt för många att ta sig med bil till tippen i Hemse för att lämna sina sorterade sopor.