Grundstötningen

Båten är nu loss från grundet

Det var Sjövärnskårens båt som på tisdagsmorgonen gick på grund i gattet mellan Fårö och Fårösund.

Båten har nu dragits loss från grundet och bogserats in till Fårösund för undersökning. En utredning om hur olyckan kunde hända skall också göras.

Tre man fanns ombord och orsaken till grundstötningen har vi ännu inte fått någon kännedom om.