herrviks hamn

Dubbelt så dyrt att laga pirar

Pirarna i Herrviks hamn är i akut behov av upprustning. Därför måste pengar fram. På onsdagen beslutade tekniska nämnden att hos kommunstyrelsen begära sex extra miljoner till att renovera i Herrvik. Men det har blivit dubbelt så dyrt, jämfört med när kostnaderna undersöktes första gången.

Utvecklingsbolaget Nygarn har, som Radio Gotland rapporterat, krävt att kommunen som ägare till hamnen i Herrvik måste ta sitt ansvar och laga det som stormarna river sönder. De yttre pirarnas förfall och demolering har nu blivit en mer akut fråga än när den först väcktes av fiskarna i Herrvik.

Stensättningarna i granit gjordes på 1920-talet och har gjort Herrvik till en skyddad hamn sedan dess, men sönderfallet har fått pågå - trots fiskarnas knot och när kommunens hamnavdelning besiktade pirarna i slutet av oktober såg de det fiskarna varnat för - att ytterligare stora partier av pirarna gått i havet.

Hamnavdelningen har försökt att hitta pengar till reparationer i kulturens värld - eftersom stensättningarna är så speciella. Och en ansökan är akut inlämnad om att få pengar från EU:s fiskerifond - men utan framgång så här långt.