Förslag på vattenlösning i Vall

Att ordna drickbart vatten till de kreosotdrabbade hushållen i Vall kommer att kosta 3,9 miljoner kronor. Tekniska nämnden beslutade på onsdagen att begära det beloppet av kommunstyrelsen för att kunna ordna både kommunalt vatten och avlopp.

Det handlar om tio fastigheter i Vall som skall hamna på kommunens karta över var det finns kommunalt vatten och avlopp.

De kommer att tvångsanslutas - 155 000 kronor per hushåll - och Kjell Skalberg förväntar sig mer glädje än negativa reaktioner.