Färjetrafiken diskuteras än en gång

Företrädare för Näringsdepartementet, Sjöfartsverket och Tillväxtverket kommer till Gotland i slutet av januari, för att bland annat diskutera färjetrafiken.

De statliga representanterna ska träffa kommunledningen och länsstyrelsens ledning för diskutera bland annat den framtida Gotlandstrafiken och regionaliseringen.

Någon detaljerad dagordning är ännu inte klar.

Mötet är ett heldagsmöte och äger rum den 22 januari. Statssekreterare Leif Zetterberg är sammankallande.