Få fåröbor vill ha buss

Fåröbussarna är överflödiga tycker många av de som bor där. Det visar den enkät som Gotlands kommun sammanställt från en undersökning i höstas.

De allra flesta har egen bil och en tredjedel av de som svarat skulle inte kunna tänka sig att använda bussen som färdmedel.

De flesta som svarat är 61 år eller äldre, och Kjell Skalberg, centerpartistisk ordförande i tekniska nämnden, hoppas nu på att ett återinförande av bussen ska kunna få ungdomar att istället välja bussen.

När beslut om bussarna tas är ännu oklart.