Fårö föreslås få återbäring

Alla konstnärer som får möjlighet att använda Bergmans hus på Fårö för forskning och konstnärligt arbete ska ge en «konstnärlig återbäring» till Fårö och Gotland. 

Kerstin Brunnberg är vice ordförande i stiftelsen Bergmangårdarna och vill följa Linn Ullmans önskan, uttryckt i ett dokument om Bermangårdarna på Fårö.

Sammantaget rör det sig om fyra olika fastigheter där konstnärer kan bo.
Gengåvan från den som fått vistas i Bergmans fastigheter kan till exempel bestå av ett föredrag, en konsert eller ett föredrag som kommer Fåröborna till del säger Kerstin Brunnberg vidare, vice ordförande i Bergmangårdarna på Fårö.

Den konstnärliga återbäringen kan, enligt Linn Ullman, till exempel ges på följande sätt:

• Låt oss säga att en nordisk författare gästar Bergmangårdarna på Fårö för att skriva en roman, då bör hon eller han komma tillbaka vid ett annat tillfälle och hålla ett föredrag eller göra en uppläsning.

• Eller låt oss anta att en grupp från Dramaten i Stockholm eller Nationalteatret i Oslo reser till Fårö för att förbereda en uppsättning, då bör teamet eller delar av ensemblen komma tillbaka vid ett senare tillfälle och ge ett smakprov på föreställningen eller ett annat konstnärligt bidrag.

• Låt oss anta att en filmskapare skriver ett manus på Fårö eller en tonsättare arbetar med ett nytt verk. Då bör han eller hon tacka ja till inbjudan att komma tillbaka och berätta om arbetet med filmen och musikern kan antingen ge en konsert eller berätta om kompositionsarbetet eller båda delarna.