STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Fortsatt uppgång av småhuspriser

På årsbasis har småhuspriserna gått upp med i genomsnitt 7 procent, men på Gotland är prisuppgången hela 13 procent, enligt Småhusbarometern från Statistiska Centralbyrån.

Gotland har, tillsammans med Jämtland, den största prisuppgången i landet, räknat på årsbasis.

Under den senaste tremånadersperioden sjönk dock priserna med 1-3 procent på bland annat Gotland.

Snittpriset på ett småhus ligger nu på 1 954 000 kronor.