Förslag på sänkt tjänstemoms

Lägre moms för tjänsteföretag som frisörer och restaurangägare, skulle ge mer jobb för framför allt för ungdomar hoppas centern, som vill sänka tjänstemomsen till 12 procent.

Men Henrik Wennesund, regionchef för Företagarna på Gotland, tror att en momssänkning först kan ge effekt på lång sikt. Han tror att företagarna är mer betjänta av att staten tar över sjuklöneansvaret för de små företagarna med 5-10 anställda.

Florina Pricop som driver frisersalong i Visby tror att fler skulle jobba "vitt" om momsen sänktes och för egen del skulle det innebära att hon för första gången på fyra år skulle kunna ta ut lite semester.