Socialnämnden sparar i buffert

Socialnämnden redovisar ett överskott på åtta miljoner kronor för 2009. Trots det har nämnden beslutat att bland annat spara en miljon på att lägga ner tre dagcentraler.

Socialämndens ordförande moderaten Gustaf Hoffstedt förklarar att det inte handlar om något överskott, utan att det är en ekonomisk buffert, och att det dessutom gäller fjolårets verksamhet.

Besparingen på en miljon kronor dagcentralerna gör Socialnämnden i år.