Många vill bo på Åkermanska

523 personer står i kö till ett seniorboende på Gotland. Högst är trycket på Åkermanska i Visby, med över 200 personer i kö.

Seniorboende är till för personer över 65 år och som inte har något större behov av hjälp.

Socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (M), säger att många avböjer när de väl erbjuds en plats.