Turistföreningen minskar personal

Gotlands Turistförening tvingas säga upp personal för att komma till rätta med den besvärliga ekonomin. Tre fast anställda sägs upp och det blir också andra sparåtgärder som eventuell uthyrning av en del av lokalerna och minskade öppettider.