Privata familjerådgivningen granskas

Socialstyrelsen har inlett en granskning av den privata familjerådgivningen i Visby. Det är föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare som anmält att verksamheten bryter mot kommunens ansvar. De har också anmält andra brister i verksamheten.

Familjerådgivningen övergick från kommunen till privat regi hösten 2008, men kommunen har fortfarande ansvar för att verksamheten drivs med kompetent personal, tillräckliga resurser och är tillgänglig för de som behöver hjälp.

Det innebär till exempel att den som söker hjälp vid familjerådgivningen ska kunna nå rådgivningen via kommunens växel.

Socialstyrelsens granskning väntas bli klar under våren.