Högskolan

Drygt 200 000 för u-landsstudier

Högskolan på Gotland får 224 000 kronor till fältstudier i utvecklingsländer. Pengarna skall räcka till åtta stipendier, en ökning med två jämfört med förra året.

Stipendierna ger studenterna möjlighet att samla material till en uppsats eller ett examansarbete på grundnivå eller avancerad nivå.

För 2010 delas totalt ut drygt 19 miljoner till 34 universitet och högskolor och det räcker till nästan 700 stipendier.

Det är Internationella programkontoret som fördelar pengarna.