Vill få invandrare att starta företag

Ett projekt som syftar till att främja företagande bland invandrare, får regionalt utvecklingsstöd av Gotlands kommun.

Projektet har som övergipande mål att dels stärka de små nystartade företagen och dels främja nyföretagandet bland invandrare.

Det ska även göras särskilda satsningar som är riktade till kvinnor.

Projektet beviljas finansiellt stöd på högst sammanlagt drygt 220 000 kronor för i år och nästa år.