Flera upprop för öns bibliotek

Nu protesterar gotlänningar mot hotet att lägga ner bibliotek på landsbygden. Kultur- och fritidsnämnden har fått ta emot flera brev sedan det stått klart att besparingarna på biblioteksverksamheten ser ut att bli i storleksordningen 600 000 kronor.

Chefen för landsbygdsbiblioteken har sagt att det i så fall är TVÅ landsbygdsbibliotek som är i farozonen. Han, Christer Lundin, nämnde Lärbro, Garda, Havdhem eller Burgsviks bibliotek som hotade.

Havdhem sockenbokskommitté skriver bland annat att biblioteket är så mycket mer än bara en utlåningsplats för böcker. Det är även en mötesplats och ett levande kulturcentrum som vänder sig till sockeninvånare i alla åldrar.

Även SPF, Sveriges pensionärsförbund på Sudret, vill kraftigt protestera mot förslaget om nedläggning av ett eller flera landsortsbibliotek.

En annan protest kommer från Näs sockenstämma, som kräver att biblioteket i Havdhem blir kvar med oförändrade eller ökade öppettider. I sitt brev till kommunen skriver Näsborna att "om Gotlands kommun menar allvar med sin vision att andelen av öns ungdomar som läser vidare på högskola ska ligga över riksgenomsnittet och menar att detta också gäller landsbygdsbarnen på Sudret måste biblioteket i Havdhem bli kvar".

Näs sockenstämma skriver vidare i sitt uttalande till kommunen att det skulle vara ett svek mot landsbygdsbefolkningen, både de unga och de vuxna och ett svek mot de kommunala visionerna att lägga ned biblioteket i Havdhem.