Furillen

Ulvaeus bygge till Miljööverdomstolen

I slutet av mars kommer Miljööverdomstolen till Gotland för förhandlingar om det var rätt att ge Björn Ulvaeus tillstånd att bygga sin studio inom strandskyddat område på Furillen.

Miljödomstolen sa ja till undantag, men Naturvårdsverket överklagade.

Den 23 mars blir det muntliga förhandlingar vid Gotlands Tingsrätt.