Götblad ny högskoleordförande

Högskolan på Gotland vill att länspolismästaren Carin Götblad blir högskolans nya styrelseordförande, samt att förre ordföranden för Grön ungdom, Gustav Fridolin, ska ingå i styrelsen. Derssutom föreslås programledaren Marc Levengood att bli adjungerad ledamot.

På fredagen lämnade Högskolan på Gotland ett förslag till regeringen på ny styrelse.

Som nya ledamöter föreslås:

  • Ordförande Carin Götblad, länspolismästare för Polismyndigheten i Stockholms län och Polismyndigheten Gotland.
  • Ann Fust, förvaltningschef vid Uppsala universitet.
  • Ingela Josefson, rektor för Södertörns högskola, professor i arbetslivskunskap
  • Gustav Fridolin, journalist, tidigare riksdagsman samt tidigare ordförande för Grön ungdom
  • Krister Fingal, Koncernchef PayEx

Ledamöter som sitter kvar i styrelsen:

  • Ann Fohlin, Museidirektör för Tekniska museet.
  • Bo Dahllöf, regiondirektör Gotlands kommun

Ny adjungerad ledamot:

  • Marc Levengood, programledare och skriftställare

Den nya styrelsen ska tillträda den 1 maj.